Auksjon torsdag 12. desember 2013 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Det syke barn

Radering trykket i brunlig på tykt gulhvitt
Arket: 599x440 mm Motivet: 360x268 mm
papir Signert med blyant nede t.h.: E Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1894
Woll 7.

Vurdering
NOK 700 000–900 000

Auksjonert torsdag 12. desember 2013 kl 15:00

Tilslag NOK 600 000