Auksjon torsdag 12. desember 2013 kl 15:00
Glaser, Curt(1879-1944)
Die Graphik der Neuzeit

Bok av kunsthistorikeren Curt Glaser. Luksusutgave i rødt skinn med gullsnitt er utgitt av Bruno Cassirer, Berlin 1922. Nummer 124 av 150.

Bibliofilutgave av Edvard Munchs radering Andreas Schwarz, Woll 280 II er en av illustrasjonene i boken. Platen er forminsket. Se Woll Appendiks V: Trykt i tilstand II på riflet Van Gelder-papir, 260x145 mm. Innenfor platekanten nede t.h. er trykt: "Bruno Cassirer Verlag". De første 150 nummererte eksemplar av boka inneholdt originalraderinger. Woll s. 479. På silkepapiret som beskytter raderingen er trykt: "Edvard Munch, Kinderkopf Originalradierung". Originalt pappfutteral medfølger.

Vurdering
NOK 25 000–30 000

Auksjonert torsdag 12. desember 2013 kl 15:00

Usolgt