Auksjon torsdag 12. desember 2013 kl 15:00
Przybyszewski, Stanislaw(1868-1927)
Das Werk des Edvard Munch

Bok av den polske forfatteren Stanislaw Przybyszewski.

Red. Stanislaw Przybyszewski. 4 forfattere har bidratt med artikler om Munchs arbeider, og Stanislaw Przybyszewski har skrevet en av dem, s. 9-31. Utgitt av S. Fischer forlag, Berlin 1894. 95 sider. Reparert rift på side 59-60. In this first comprehensive book about the works by Edvard Munch there are four articles, or contributions (in German "Beiträge"), by Stanislaw Przybyszewski, who in addition was editor, Doc. Franz Servaes, Willy Pastor and Julius Meier-Graefe.
Przybyszewski gives in his contribution for the first time Munch's theme "Love and Pain" the title "Vampire" (in German "Vampyr"). Przybyszewski's article: Pages 8-31.

Vurdering
NOK 8 000–10 000

Auksjonert torsdag 12. desember 2013 kl 15:00

Tilslag NOK 7 000