Auksjon torsdag 12. desember 2013 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Pubertet

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 442x314 mm Motivet: 185x150 mm
Usignert

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1902
Woll 186 a).

Vurdering
NOK 80 000–100 000

Auksjonert torsdag 12. desember 2013 kl 15:00

Tilslag NOK 140 000