Nesch, Rolf(1893-1975)
Musikere

Fargemetalltrykk Colour metal print
Arket: 49,5x64,5
Signert med blyant nede t.h.: Rolf Nesch.

Nummerert og påtegnet med blyant nede t.v.: 3/8 Tiré par l'artiste. Påtegnet med annen tittel og datert med blyant nede på midten: Dance 1955.
Helliesen/Sørensen 768.

Vurdering
NOK 45 000–55 000

Auksjonert onsdag 4. juni 2014 kl 20:00

Usolgt