Auksjon onsdag 4. juni 2014 kl 20:30
Tidemand, Adolph(1814-1876)
Familielykke

Kull og lavering på papir, oppklebet på lerret
lysmål diameter: 85
Signert nede t.h.: A. Tidemand

Rondell.

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert onsdag 4. juni 2014 kl 20:30

Usolgt

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Adolph Tidemand, hans Liv og hans Værker, Christiania 1878, oppført under: A. Kronologisk Fortegnelse: 1850, kat.nr. 305-314 Kartoner til Norsk Bondelivog oppført under: B. Systematisk Fortegnelse: VI. Tegnede Studier: 2. For Folkelivsbilleder: For Oscarshalsbillederne, kat.nr. 308: Carton til Familielykke, s. 227, omtalt 2, s. 5-6.

Nina E. Høye: Oscarshall, Oslo 2009.

Dietrichson har oppført kartongene under året 1850, men han har lagt til: Forarbeide i Ddf. De ferdige arbeidene til Norsk Bondeliv, en Cyklus af 10 Billeder for Spisesalen paa Oscarshal, er oppført med kat.nr. 295-304, katalognumrene før kartongene som må regnes som forarbeider! Vi hadde i 2011 med en av de andre kartongene i samme serie som var datert 1849. Antagelig er også denne kartongen utført i 1849.

I Familielykke sitter det unge paret og leker med sin førstefødte i et bondeinteriør. Moren sitter ytterst på en stol med utskåret ryggstøtte, barnet sitter på morens fang. I bakgrunnen er en vugge hengt opp i taket, vi ser tauverket som er festet i vuggen. Faren sitter på en krakk og holder frem sin merskumpipe, som det lille barnet ivrig prøver å gripe med utstrakte armer og utspilte fingre.

Tidemands ti malerier skildrer en norsk bondefamilies liv fra vuggen til graven. Motivene var helt i tråd med tidsånden og den nasjonalromantiske idé om den frie bonden som bæreren av sentrale norske verdier.

Tidemands serie består av åtte sirkulære og to rektangulære malerier, som er felt inn i frisen øverst på de to langveggene, … . Serien begynner til venstre på langveggen ved anretningen. Det første bildet heter «Gutten og piken på seteren». Deretter følger «Frieriet», «Brudefølget», «Familielykke» og «Ved det syke barns leie». På motsatt vegg sees fra venstre «Moren leser for barna», «Faren lærer sønnen å knytte garn», «Lystring», «Den yngste sønnens avskjed» og til slutt det aller mest kjente motivet i serien: «De ensomme gamle». Andreas Munch skrev en diktsyklus med tittelen «Norsk Bondeliv» til Tidemands malerier. Høye, s. 50-51.

Langveggen, hvor maleriet «Familielykke» inngår, er med i Chr. Tønsbergs plansjeverk «Oscarshal», litografert etter en akvarell av Wilhelm von Hanno. Plansjeverket ble utgitt i 1856. Se avbildning Høye, s. 81.

Et høydepunkt under nasjonalromantikken er bestillingene som flere norske kunstnere, og Tidemand blant dem, mottok av den svensk-norske kongen Oscar I for utsmykningen av Oscarshall slott.