Auksjon onsdag 4. juni 2014 kl 20:30
Gude, Hans Fredrik(1825-1903)
Morgenbris 1870

Olje på lerret
53,5x72
Signert og datert nede t.v.: HF Gude 1870

Haverkamp 486.

Vurdering
NOK 350 000–400 000

Auksjonert onsdag 4. juni 2014 kl 20:30

Usolgt

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Af Hans Gudes Liv og Værker Kunstnerens Livserindringer, Kristiania 1899.

Frode Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, mag. grads avh., bind I-III, Oslo 1982, kat.nr. 486, avbildet bind III, s.88.

Frode Haverkamp: ”Gude, Hans Fredrik”, Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, s. 810-815.

Frode Haverkamp: Hans Gude, Oslo 1992.

Magne Malmanger: «Fra klassisisme til tidlig realisme 1814-1870», Norges malerkunst, 2. utgave, 2 bind, Oslo 2000, bind I, s. 187-350.

Gude var en mester i å få frem forskjellige atmosfæriske forhold i sine komposisjoner. Han bygget på et vell av studiemateriale og kunne i sitt atelier male et kystparti og befolke det med staffasjefigurer, som på en tilforlatelig måte forteller om livet ved fjorden. Her har han malt et kystmotiv fra Christianiafjorden (Oslofjorden) i varm sommerbris. En losbåt er kommet inn, seilene er i ferd med å tas ned. Man ser det store seilskipet ute blant øyene, som er blitt lost trygt inn blant klipper og skjær. I losbåtens seil er det en stor B, kan det stå for Brevik? Gude var på studietur på disse kanter i 1862 etter å ha søkt avskjed som professor ved kunstakademiet i Düsseldorf. Det står i Norsk kunstnerleksikon at han var i Vrengen, Kragerø, Larvik, Langesund og Labrofoss om sommeren dette året. Etter at Gudes far, som var sorenskriver, hadde flyttet fra Hallingdal til Lillesand i 1852, ble det naturlig for kunstneren å reise til kysttraktene og ikke høyfjellsområdene på studieturer til Norge. Som det står hos Malmanger:

…han kom heretter for det meste til å holde seg i de mer idylliske trakter langs Sørlands-kysten og ved Oslofjorden. For en maler med hans innstilling var det en selvfølge at disse nye naturopplevelser også ble medbestemmende for hans landskapsoppfatning og kunstneriske arbeid. Han opplevde nå motiver som egnet seg for en mer intim og stillferdig fremstillingsform, og dette kom snart til å prege hans alminnelige tilnærming til naturen. Høyfjellslandskapene forsvant nesten fullstendig fra hans produksjon. Ved siden av kystbildene fra Norge ble det heretter utenlandske motiver som dominerte. S. 296.

En fiskerfamilie er i ferd med å utføre sin daglige dont, kvinnen i forgrunnen bringer i land masse småfisk i en flat kurv. De andre holder på med båt og garn ved bredden.

I forhold til Gudes tidligere høyfjellsbilder som kan være ganske effektfulle med store kontraster av lys og skygge på romantisk vis, utviklet Gude sitt maleri i realistisk retning. Han oppholdt seg i Wales i 1862 til 1864 og møtte det avanserte miljøet av engelske friluftsmalere der. Dette førte med seg en utvikling hvor realistiske tendenser fikk mer å si for Gudes kunst. Med en mer saklig motivoppfatning og en enklere komposisjon virker Gudes bilder nå mer naturtro, skjønt Gude alltid ville bearbeide og temme det han hadde sett. For Gude er kunsten en erindringens kunst, hvor det han virkelig hadde observert ble renset for naturens mange tilfeldigheter og komposisjonene alltid ble utviklet til et velberegnet, gjennomtenkt hele.