Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Jubileumsauksjonen 1814-2014, del 2

Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Våre lokaler

Lund, Bernt (1812-1885)
Utsyn over Christiania fra Sinsenbakken 1846

Olje på lerret
82x126
Signert og datert nede på midten: B. Lund 1846.

Påtegnet med tittel på plakett på rammen.

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Tilslag NOK 320 000

LITTERATUR: Sigurd Willoch: «Lund, Bernt», Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1983, bind 2, s. 801-802.

Bernt Lund fikk veiledning i maleri av Thomas Fearnley i 1839 til 1840. Han var elev ved kunstakademiet i Düsseldorf under Johann Wilhelm Schirmer fra 1843 til 1845.

Som det står i Norsk kunstnerleksikon:

Lunds maleri hører helt og fullt hjemme i Düsseldorf-periodens smak og form.

Alt i 1844 kjøpte Kunstforeningen et bilde av ham, og stilte i 1845 ut et bilde bestilt av statsminister Frederik Due, utsyn over «Christiania sett fra Trondhjemsveien ved Sinsen», med Akershus slott som midtpunkt i en velordnet komposisjon. Denne fremstillingen ble populær og Lund gjentok motivet et par ganger (replikk OB (Oslo Bymuseum) gjengitt i Chr. Tønsbergs Norge fremstillet i Tegninger, 1848).

Dette er en av Lunds replikker av dette motivet. Det er et flott panorama over hovedstaden og omegn, fremstilt på en måte typisk for høyromantikken. Trær og fjellformasjoner på hver side gir en balansert komposisjon som leder vårt blikk mot byen i det fjerne. Lys og skygge er disponert på en vel beregnet måte ved hjelp av skybanker på himmelen, slik at figurene foran i bildet får lys på seg og slik at byen lenger bak ikke bare fremstår som et midtpunkt, men et lysende midtpunkt.