Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Jubileumsauksjonen 1814-2014, del 2

Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Våre lokaler

Hertervig, Lars (1830-1902)
Urskog

Akvarell og gouache på tre biter uidentifisert
41x38
tobakkspapir og en bit innpakningspapir, oppklebet på flere skikt ulike papirer; innpakningspapir, lerret og avispapir
Signert nede t.h.: Hertervig

Også signert: L. Hatarvaag. Delvis uleselig påskrift nederst: "...Tegnet af ...og... Köen fra det 14dende Aarhu..d..ede (?) som er forgaaed ... (?)". Malt i første halvdel av 1880-årene.

UTSTILT:

Minneutstilling, Dreyer, Stavanger 1930, kat.nr. 40. Vandreutstilling Rogaland Kunstmuseum 06.11.2005-15.01.2006; Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design - Museet for samtidskunst 04.02.-23.04.2006 og Bergen Kunstmuseum 19.05.-20.08.2006, kat.nr. 45.

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Vurdering
NOK 400 000–600 000

Tilslag NOK 370 000

LITTERATUR: Aslaug Blytt: Lars Hertervig, Oslo 1939, nr. 160, avbildet s. 117 med annen tittel: Myrlende med gammel skog, oppført i fortegnelsen over Lars Hertervigs verker med forslag til datering i parentes: (75?).

Holger Koefoed: Lars Hertervig. Lysets maler, Oslo 1984, 3. opplag 1992, avbildet s. 88 med annen tittel og årstall: Myr med høye trær og en rot i forgrunnen, ca. 1873.

Ole Henrik Moe: Lars Hertervig – en norsk malertragedie, Odense 1989, avbildet s. 131 (upag.) med annen tittel og årstall: Myr med høye trær og en rot i forgrunnen, 1870-årene.

Inger M. Renberg, Holger Koefoed, Kari Greve: Lars Hertervig Fragmenter Arbeider på papir 1868-1902, Oslo 2006, avbildet s. 70 og s. 177.

Denne akvarellen regnes som et hovedverk blant Lars Hertervigs sene arbeider.

I boken fra 2006 om denne perioden i kunstnerens produksjon, står det i katalogdelen under nr. 45 utførlig hva akvarellen er malt på:

Akvarell og gouache på tre biter uidentifisert tobakkspapir og én bit innpakningspapir, oppklebet på flere skikt ulike papirer; innpakningspapir, lerret og avispapir. To tekstilbiter i ytterste lag verso. S. 177.

I denne nyeste litteraturen har akvarellen fått tittelen Urskog og inngår som en av en serie bilder med denne tittelen malt i første halvdel av 1880-årene. Under overskriften: Urskog og myrlendt terreng – en serie fra 1880-årene, skriver Koefoed blant annet:

Vi kjenner seks landskaper fra myrlendt urskog, som er blant høydepunktene i Lars Hertervigs sene produksjon. De er blitt til over et begrenset tidsrom, fra sent 1870-tall til midten av 1880-årene. De har mange fellestrekk motivisk og teknisk som gjør at de kan sees som en serie, en konsentrert og betydelig satsning innen hans sene produksjon. Vi vet ikke om alle verkene i denne serien er bevart, men bildene har en egen atmosfære av melankoli og mystikk, som skiller dem ut i hans produksjon. Nesten alle er betegnet med stedsnavn fra Tysvær og Nedstrand, ikke langt fra Borgøya – Skifteslien, Køen, Haltjern/Haltevjen (?), Enden (?) – og påført anakronistiske årstall som: det 14. århundre, 1673, 1700, 1709, 1770, 1813 som gir historiske referanser (uten at vi vet nøyaktig hva det siktes til) og som er unikt i hans produksjon. Det kan kanskje være årstall knyttet til Hertervig-familiens eller kvekernes historie i området. Serien sprenger den vanlig romantiske landskapsgenren og det er mulig å se dem i en utviklingsrekke. Enda er det mye vi ikke vet om disse hovedverkene i hans sene produksjon.

Det er lett å fascineres av stemningen i disse lysfylte myrområdene med høyvokste, krokete trær, med og uten skikkelser. Flere av motivene tar utgangspunkt i laveringer fra Skissebok II. I alt er fire skisser kjent som ikke er datert eller betegnet, men som stammer fra tiden på Borgøya 1859-65, da han gjenoppdaget mange av barndommens, slektens og kvekernes steder på nytt. Stedene her utgjorde referanserammen for serien på en eller annen måte. Det er som om han søker i barndomsnaturen, i fortiden og i eget liv etter noe han må ha følt nærværende i disse svært «hertervigske» landskaper. Han signerte det ene verket (det verket vi har med) L. Hatarvaag (som er stedsnavnet på Borgøya og utgangspunktet for slektsnavnet Hertervig).

Motivene er komponert i parallelle sjikt innover med for-, mellom- og bakgrunn der forskjellige handlinger finner sted. Maleren kan betraktes som en distansert betrakter til det som skjer. Hvert motiv viser forskjellige sider ved lysets nærvær i en slik jomfruelig natur. De avissidene som er funnet på verkenes baksider er daterbare til 1882-83. Alle motivene var i kunstnerens eget eie ved hans død i 1902. Koefoed 2006, s. 65-67.

Koefoed skriver videre om de seks urskogsmotivene, hvorav dette vi har med er nr. 2:

2. (1) «Urskog» (malt i 1. halvdel av 1880-årene). Betegnet: «Köen fra det 14dede Aarhundede (?) som er forgaaed». Signert: L.Hatarvaag og L. Hertervig. (Betegnelsen «Køen» kan leses som Kjøn, tjern.)

I utgangspunktet var laveringen i Skissebok II et langt mer åpent myrlandskap med jegere og hunder i forgrunnen. Her er de forsvunnet, og det bøyde treet i forgrunnen ser ut til å bli slukt, og er blitt «hovedpersonen». Betegnelsen «det 14. århundre» markerer kanskje svartedaudens århundre, som rammet dette området hardt, men som samtidig betydde en ny begynnelse. Kan det være middelalderens kristning av landet han tenkte på? Det hendte at gamle furutrær kunne bli godt over 500 år gamle, og kanskje kunstneren ønsket å si noe om alt det uberørte som lå i området av ydmykhet. Ellers er det lyset i landskapet som er vakkert gjort rede for. Ibid., s. 67.