Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00
Wankel, Charlotte(1888-1969)
Komposisjon

Olje på lerret
80x40
Usignert

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Tilslag NOK 125 000

LITTERATUR: Hilde Mørch: Charlotte Wankel – en tidlig norsk avantgardekunstner, utstillingskatalog Galleri F15 1997.

Under sitt første lengre opphold i Paris fikk Charlotte Wankel se Georges Braques arbeider, hvilket fikk avgjørende betydning for hennes videre utvikling som billedkunstner – og ikke minst valg av retning. Søsteren Frida, uttrykte at Charlotte rett og slett var «født kubist». S. 6.

Etter å ha oppholdt seg i Paris mer eller mindre sammenhengende i fem år (hvor hun hadde forskjellige lærere), begynte Charlotte Wankel våren 1925 som elev av Fernand Léger ved Académie Moderne.

Ved Académie Moderne fant Charlotte Wankel en stil og malemåte som var mer i tråd med hennes målsetning. Fernand Léger var kjent som en god lærer, og beskjeftiget seg med et stramt, plankubistisk maleri som samsvarte med Wankels hensikter. Den strenge plankubismen passet hennes natur; hun foraktet alt føleri ved det litterære maleri og ville frem til det essensielle ved et bildes oppbygning. S. 9.