Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Jubileumsauksjonen 1814-2014, del 2

Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Våre lokaler

Sinding, Elisabeth (1846-1930)
Hestespann, vinter 1899

Olje på lerret oppklebet på plate
34x48
Signert og datert nede t.v.: Elisabeth Sinding 99.

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Tilslag NOK 60 000

LITTERATUR: Anne Wichstrøm: «Sinding, Elisabeth», Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, bind 3, s. 532-533.

Elisabeth Sinding ble inspirert av Rosa Bonheurs dyremaleri, som hun kunne se gjengitt i stikk. Hun oppholdt seg i München fra 1870 til 1877 og lærte seg å beherske München-skolens virkemidler. Hun malte fortellende motiver med dyr i ulike situasjoner i varme farger med virkelighetsnær beskrivelse av alle detaljer.

Fra begynnelsen av 80-årene ble hester det dominerende tema i Sindings bilder, og fra 1890 nærmest det eneste. Impulser fra tidens realisme og friluftsmaleri førte til en lysere palett og enklere komposisjoner samtidig som det litterære preget forsvant. Sinding hadde et klart blikk for hesters egenart. Oftest skildrer hun flere hester sammen i hvile, på beite eller helst i arbeid. Hester som pløyer eller trekker snøplogen var kjære motiver.

Dette er et typisk motiv for Elisabeth Sinding med et firspann som trekker en kjelke. Det er hestene som står i sentrum for interessen, landskapet rundt er underordnet.