Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Jubileumsauksjonen 1814-2014, del 2

Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Våre lokaler

Kielland, Kitty (1843-1914)
Torvmyr 1898

Olje på lerret
60x90
Signert og noe utydelig datert nede t.h.: Kitty L Kielland 1898

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Vurdering
NOK 175 000–200 000

Tilslag NOK 175 000

LITTERATUR: Marit Ingeborg Lange: Kitty Lange Kielland (1843-1914), utstillingskatalog Baroniet Rosendal 2008.

Det er ikke uten grunn at Kitty Kielland først og fremst er blitt kjent som Jærlandskapets skildrer. Torvmyrene er, som vi vet, et karakteristisk trekk ved Jærlandskapet, og «Torvmyr» er da også tittelen på en rekke av Kitty Kiellands mest kjente malerier. Det dreier seg om en motivkrets hun fant frem til allerede under studiesomrene på Jæren i slutten av 1870-årene. S. 6-10.

Torvmyr-motivet skulle følge Kitty Kielland livet ut. Men etter som tiden gikk, kom hun til å behandle det på forskjellig vis. Hennes stadige søken etter det ekte og særpregede i et landskap gjorde at hun, skjønt under ulike stilimpulser, stadig kunne vende tilbake til den samme motivkrets og der finne nye maleriske muligheter. S. 12.