Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Jubileumsauksjonen 1814-2014, del 2

Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Våre lokaler

Gude, Hans Fredrik (1825-1903)
Landskap 1860

Olje på lerret
22x35
Signert og datert nede t.h.: HF Gude 1860

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Tilslag NOK 55 000

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Af Hans Gudes Liv og Værker. Kunstnerens Livserindringer, Kristiania 1899.

Frode Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, mag. grads avh., bind I-III, Oslo 1982, se oeuvrekat.nr. 312 og 326.

Dette maleriet fra 1860 hører til en serie av bilder med intime landskapsutsnitt, som Gude på denne tiden interesserte seg for å male. Han skriver i sine erindringer:

I 1859 tog jeg Sommerophold i Ritters Landhus i Allner an der Sieg, som hans Enke ikke selv brugte den Sommer. Den 4de April 1859 var Nils bleven født, og saa kunde vi ikke heller dette Aar reise til Norge. Reiserne havde overhodet været mig for dyre i alle disse Aar. Den Sommer malte og tegnede jeg med stor Flid og ikke saa liden Begeistring en hel Del "intime" Studier af denne simple Natur. Der foresvævede mig et Ideal af Toneskjønhed i Lighed med de gamle Hollænderes, som disse Egne kunde give Stof til, og jeg malte nogle Studier med dette Formaal, som jeg endnu den Dag i dag har en Slags Glæde af. I de næste Par Aar malte jeg ikke saa faa større Billeder af disse Motiver, som vistnok ikke lignede mine Øvrige det Mindste. Det var en fredelig, deilig Sommer uden store «Aufregungen». Med Slotsforvalteren paa det i høi Grad maleriske gamle Slot Allner gjorde jeg en Tour op igjennem Siegthal med de mange Borge til det mægtige, med Mure og Grave omgivne Slot Krottorf, hvor vi var til Gjæst er Par Dage hos Slotsforvalteren Stetter, som var Far til min Ledsager, og et Pragtexemplar af en gammel Oberførster. … I alle disse gamle Slotte langsmed Floden Sieg leves der et underligt, afsides Liv midt i Hjertet af Europa; Eierne var der sjelden eller i det Høieste et Par Jagtdage om Aaret, og Godset blev forvaltet af deres Rentemestere eller Førstere; omkring Slottene leirer seg smaa, temmelig fattige Landsbyer, med sine Bindingsværkshuse med de gulgraa Lervægge og Straatage og hist og her en Vinranke opad Væggen. Dietrichson, s. 52.

Elven Sieg renner i Rhinland i Vest-Tyskland. Elven har sitt utspring på 600-meters høyde i fjellene Rothargebirge i Siegerland, og renner rett vestover med fjellkjeden Bergisches Land i nord og Westerwald sør for elveløpet. Rhinland, er en region i Vest-Tyskland som ligger på begge sider av Rhinen. I dag ligger Rhinland i de tyske delstatene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen, og hele Siegs elveløp ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen. Elven Sieg renner gjennom et i dag vernet område øst for Bonn med fjell og store skoger, og naturen kan fremstå ikke så ulikt det Gude må ha sett for 150 år siden.