Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Jubileumsauksjonen 1814-2014, del 2

Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Våre lokaler

Gude, Hans Fredrik (1825-1903)
Forlegg til fire malerier på Oscarshall 1849

Blyant og akvarell på papir
alle 19x26
Alle signert HFG 1849.

4 stk. selges samlet: Framnes og Balestrand; Balestrand ved gården Flesje; Kong Beles gravhaug og Esefjord ved Lunde prestegård (Fra Tjugum).

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Vurdering
NOK 50 000–60 000

Usolgt

LITTERATUR: Frode Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, mag. grads avh., bind I-III, Oslo 1982, for maleriene se henholdsvis oeuvrekat.nr. 143; 144; 145 og 146 (119).

Nina E. Høye: Oscarshall, Oslo 2009.

Norsk kunstliv var preget av relativt karrige forhold i slutten av 1840-årene og begynnelsen av 1850-årene. Det var få oppdragsgivere av betydning, og de som ønsket å livnære seg av kunsten, dro til utlandet. Vinteren 1848-49 slo en nasjonalromantisk stemningsbølge inn over Christiania. Det hadde sammenheng med at mange av de norske kunstnerne som holdt til i Tyskland, nærmere bestemt Düsseldorf, hadde reist hjem på grunn av et revolusjonsherjet Europa.

I 1849 ble det holdt festforestillinger på Christiania Theater ved Bankplassen, rett i nærheten av Den Gamle Logen, som er blitt stående som kulminasjonen av den nasjonale begeistring som lå i tiden.

Brudeferden i Hardanger ble fremstilt på scenen. Hans Gude sto for kulissene, Ole Bull satt i båten og spilte og Andreas Munchs dikt Der aander en tindrende Sommerluft varmt over Hardangerfjords Vande ble deklamert ledsaget av musikk skrevet av Halvdan Kierulf.

I Norge kom de hjemvendte kunstnerne i kontakt med kongen, som ønsket å gi dem utsmykningsoppdrag på Oscarshall. Bekjentskaper og forbindelser var helt avgjørende for å få oppdrag i det lille kunst- og håndverksmiljøet i Christiania, der alle kjente hverandre. Som et eksempel på de små forholdene, kan nevnes at både Joachim Frich, Adolph Tidemand og Hans Gude hadde vært med på å stifte Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevarelse i 1844, der Johan Henrik Nebelong (1817-1871), arkitekten som tegnet Oscarshall, ble valgt inn i direksjonen. Høye, s. 10.

Hans Gude var 24 år gammel da han fikk i oppdrag å male fire landskapsbilder fra Sognefjorden til Kongens dagligværelse på Oscarshall. Bildene skulle ha tema fra Esaias Tegnérs «Fridthjofs saga».

På veggen med utgang til taket over Spisestuen, henger fra venstre: «Framnes og Balestrand», «Esefjord ved Lunde Prestegård», «Kong Beles gravhaug ved Sognefjorden» og «Balestrand ved gården Flesje». Med de fire maleriene har Gude forsøkt å fange stemningen i Tegnérs saga ved å gi de ulike landskapene ved Sognefjorden preg av de forskjellige karakterene i fortellingen. Han uttalte selv at han ville forsøke å speile selve Fridthjofssagaen med bildene sine. …

Frichs landskaper og Tidemands folkelivsskildringer i Spisesalen (i Oscarshall) kan sies å gjengi en mer offisiell del av Norge enn Fridtjofs og Ingeborgs kjærlighetshistorie. Tegnérs saga passer således til den mer private funksjonen Kongens leilighet skulle ha. Høye, s. 61.

De 4 akvarellene vi har med er antagelig forlegg til maleriene i Oscarshall, for maleriene er oppført hos Haverkamp som ferdig utført under årene 1850 og 1851. Haverkamp, bind II, s. 31-33.