Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Jubileumsauksjonen 1814-2014, del 2

Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Våre lokaler

Gude, Hans Fredrik (1825-1903)
Sundbryggen i Drøbak 1876

Olje på lerret
53x95
Signert og datert nede t.h.: HF Gude 1876.

Plakett på rammen: "Hans Gude 1876. Ved Dröbaksund".
PROVENIENS: Var i 1895 eiet av Dr. Ring.

UTSTILT:

Ant. Kunstutstilling, Universitetet i Kristiania sommeren 1877. Gudeutstillingen, Christiania Kunstforening Oktober 1895, kat.nr. 236 med tittel: "Fra Drøbak". Grev Wedels Plass Auksjoners sommerutstilling "H.F. Gude -Somrene ved Kristianiafjorden" 13.05.-27.08.1995, kat.nr. 14 med tittel: "Fra Drøbaksund".

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Vurdering
NOK 300 000–400 000

Usolgt

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Af Hans Gudes Liv og Værker. Kunstnerens Livserindringer, Kristiania 1899, maleriet Fra Drøbak 1876 nevnt på s. LII.

Frode Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, mag. grads avh., bind I-III, Oslo 1982, oeuvrekat.nr. 649.

Hans Gude skrev et brev fra Karlsruhe til Christiania Kunstforening 11.5.1876 hvor dette maleriet nevnes og hvor det er understreket som hovedverk.

I en usignert artikkel i Aftenbladet nr. 8888: Smaature i Kunstudstillingen paa Universitetet, står det:

«»Fra Drøbak», et Sted, hvor Gude dvæler med en vis Forkjærlighed, er derimod et ægte «Gudebillede», hvor Kunstneren har fundet Lejlidhed til at udfolde de elskværdigste og ejendommeligste Sider af sin rige Begavelse.

Navnlig fortjener Reflexerne til venstre i Billedet at fremhæves paa Grund af den beundringsværdige Sandhed og Finhed, hvormed de er gjengivne.» Haverkamp, bind II, s. 156-157.

L. Dietrichson skriver i sin biografiske «Skizze» om Gude på denne tiden:

I 1875 er han atter i Norge, og nu er det, han – opmuntret ved det rige Udbytte af det tidligere faste Ophold ved Christianiafjorden i 1873 – tog fast Ophold for Sommeren ved Drøbak, medens han i Christiania deltog i den s. A. nedsatte kongelige Kommission til Tegneskolens Udvidelse og Omdannelse til en Kunst- og Haandverksskole.

Med dette Sommerophold ved Drøbak er Signalet givet til de mange følgende faste Studieophold ved Christianiafjordens Østside.

I notefeltet på samme side står henvisningen om at bildet har vært eiet av Dr. Ring:

Note 2: I 1876 udgik bl. A. fra Gudes Atelier: …»Fra Drøbak» …(Dr. Ring), … . S. LII.

Gude selv nevner i sine livserindringer at han fra 1875 valgte å være i ro ett sted om sommeren:

Vi valgte Drøbak for Sommeren 1875; i stedet for som før at gjøre lange Studiereiser, kom mere og mere til at foretrække at være paa eet Sted den hele Sommer, for derved at kunne fordype mig i een Slags Natur; det havde vel dertil den Grund, at jeg derved kunde have Familien hos mig om Sommeren ogsaa. S. 101.

Dette maleriet kan være malt i Gudes atelier i Karlsruhe om vinteren 1875 til 1876 etter studier om sommeren i Drøbak, men etter all sannsynlighet var også Gude i Drøbak med sin familie i 1876 om sommeren. Bildet kan med andre ord også være malt vinteren 1876 til 1877.