Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Vinterlandskap med drengestuen på Ekely

Akvarell i blått, rødt, grønt og brunt og pastel l
50x64,5
i hvitt på tykt gulhvitt papir
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Vurdering
NOK 600 000–800 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Usolgt