Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
P.A. Munchs grav i Roma

Litografi trykket i svart på tynt gulhvitt papir
Arket: 376-380x278-284 mm Motivet: 270x215 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1927
Woll 680.

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Tilslag NOK 54 000