Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Portrett av en ung kvinne

Radering trykket i brunsvart på middels tykt
Arket: 397x298 mm Motivet: 130x105 mm
gulhvitt papir Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1894
Woll 2 b II.

Vurdering
NOK 300 000–400 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Usolgt