Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinne som tar linnetet på

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 503-505x345 mm Motivet: 276-280x180-183 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr. Påtegnet med blyant av kunstneren nede t.h.: Avant lettre.
1896
Woll 52.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Usolgt

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012, kat. nr. 52.

Munch tegnet og malte flere bilder av denne modellen i begynnelsen av sitt opphold i Paris 1896, bl.a. et maleri i samme positur som raderingen (Nasjonalmuseet, Oslo, Woll 388). Raderingen er speilvendt i forhold til maleriet. S. 83.