Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Modell som varmer hendene

Radering trykket i svart på middels tynt gulhvitt
Arket: 335-338x238 mm Motivet: 273x178 mm
papir Usignert

Raderingen er trykt på baksiden av et draft over Kristianiafjorden. Trykt av NGO (Norges Geografiske Oppmaaling).
1896
Woll 53 b.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Usolgt