Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Liv og Død

Radering trykket i brunlig på tykt beige papir
Arket: 497x340-341 mm Motivet: 189x149 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1902 (eller tidligere)
Woll 194 b.

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Tilslag NOK 82 000