Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Piken ved vinduet

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt
Arket: 440x333 mm Motivet: 202x145 mm
papir
Usignert

1894
Woll 5.

Vurdering
NOK 100 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Tilslag NOK 160 000