Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Sommernatt. Stemmen

Radering trykket i brunt på tykt gulhvitt papir
Arket: 421-424x596 mm Motivet: 240x317 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1894
Woll 12 III.

Vurdering
NOK 700 000–900 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Tilslag NOK 680 000 med forbehold