Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Tiltrekning II

Radering trykket i brunt på tykt gulhvitt papir
Arket: 440x598 mm Motivet: 215x313 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1895
Woll 20 II b.

Vurdering
NOK 400 000–600 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Tilslag NOK 400 000