Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Foilinist

Fargeblyant i svart på tynt gulhvitt papir
189x255 mm
Usignert

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Tilslag NOK 67 000