Auksjon fredag 12. desember 2014 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinnen og bjørnen

Litografi trykket i svart på tykt beige papir
Arket: 285-288x277-280 mm Motivet: 198x215 mm
Usignert
Påtegnet nede t.h.: Av serien Alfa og Omega. Av Edvard Munch. Fra Inger Munch 1945

Påtegnet nede t.v.: Til Ole Tronhuus.
1908-09
Woll 362.

Vurdering
NOK 25 000–30 000

Auksjonert fredag 12. desember 2014 kl 15:00

Tilslag NOK 42 000