Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Mot skogen I

Fargetresnitt trykket i tre farger, gråblått
Arket: 725-730x830-842 mm
grønt og gulbrunt på tynt japanpapir
Motivet: 495-497x645-647 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

1897
Woll 112.

Vurdering
NOK 2 000 000–3 000 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 2 900 000

LITTERATUR: Magne Bruteig: Munch – Tegneren, Oslo 2004.
Sidsel Helliesen: «Tekniske aspekter ved Munchs grafikk og tegning», Munch på papir Tegning – grafikk – akvarell, utstillingskatalog Munch-museet 2.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, s. 32-57.

Munchs første seksuelle erfaring kan kanskje sies å ha vært etter «bohemoppskriften»; sommeren 1885 har han en affære med en gift, men «frigjort» kvinne, en skjellsettende opplevelse som ligger som et erfaringsgrunnlag og bakteppe for mange av hans bilder med kjærlighet som tema. Konkret gjelder det her spesielt «Øyne/Stemmen» …, «Mot skogen» …, «Aske» … . Bruteig, s. 60.

Det er også en serie eksemplarer av «Mot skogen» … hvor treets årringer i større og mindre grad er utnyttet som artikulerende mønster i billedflaten. I arbeidet med dette fargetresnittet benyttet Munch også sin berømte såkalte puslespillteknikk. Teknikken går i prinsippet ut på at han, i steder for å bruke flere plater til forskjellige farger, delte opp en plate med løvsag, farget bitene hver for seg og la dem sammen som puslespill. Dermed kunne han trykke flere farger i én omgang. Helliesen, s. 45.