Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Tiltrekning I

Litografi trykket i svart på tynt japanpapir
Arket: 521x413 mm Motivet: 472x355 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

1896
Woll 75.

Vurdering
NOK 300 000–500 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 290 000

LITTERATUR: Arne Eggum: Edvard Munch Livsfrisen fra Maleri til Grafikk Kjærlighet – Angst – Død, Oslo 1990.

Munch laget en radering i 1895 av motivet Tiltrekning.

I ett av disse eksemplarene har Munch overmalt med tusj og gitt scenen en bueformet innramming som om han har villet tilføre motivet sakrale overtoner …. Den bueformede rammen beholdes i litografiet ”Tiltrekning I” (fra 1896)…, hvor han har malt med litografisk tusj på stenen for de dype partienes vedkommende og formulert den mystiske stjernehimmelen og speilingene på havet ved hjelp av den litografiske stiften. Og ved å risse med nål i stenen har han også fått overført til litografiet koldnålens virkninger fra raderingen. Blant annet benyttet han nålen på den litografiske stenen for å angi de skarpe linjene som markerer kvinnens hår, som lik en magnets kraftlinjer trekker mannen til seg. Den første kjente tittel for dette litografiet var ”Stjerner” da det ble utstilt som del av den grafiske mappen ”Speilet”.I ”Kunskabens træ på godt og ondt” lot Munch dette litografiet ledsages av følgende tekst:

”Da vi stod mot hverandreog dine øine så ind i mine øineDa følte jeg som usynlige traadegik fra dine øine ind i mine øineog bandt vore hjerter sammen”. S. 82-84.