Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Karikatur: Den skutte hjort stanger!

Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt
Arket: 470x301-304 mm Motivet: 300x286 mm
papir
Usignert

1910
Woll 381 A.

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 33 000

LITTERATUR: Gerd Woll: ««Jeg skal male dere fanden på veggen!» Satiriske karikaturer over reelle og innbilte fiender», Munch på papir Tegning – grafikk – akvarell, utstillingskatalog Munch-museet 2.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, s. 192-207.

Gjennom et langt liv hendte det ikke sjelden at Munch – med rette eller urette – følte seg misforstått, forfulgt og trakassert. Noen ganger ble hans følelse av å være offer for andres ondskap så sterk at den nærmet seg ren forfølgelsesmani. For å håndtere disse problemene gjorde han som så ofte ellers, han omskapte situasjonene til bilder, til kunst. …

I 1910 trykte Munch en serie litografier som alle dreier seg om episoder der han oppfattet seg som urimelig behandlet. Med en fellesbetegnelse er disse litografiene kalt «Lidelseshistorien».

Flere går tilbake på konkrete hendelser….

Mange av de andre karikaturene i «Lidelseshistorien» handler om fysisk skade og drap, men i en av dem tar offeret til motmæle: «Den skutte hjort stanger!» S. 195-205.