Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Alfas avkom

Litografi trykket i svart på japanpapir
Arket: 354-360x519-521mm Motivet: 248x504 mm
Usignert

1908-09
Woll 354.

Vurdering
NOK 40 000–50 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 52 000