Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Tittelblad

Litografi trykket i svart på middels tykt
Arket: 347x238 mm Motivet: 258x192 mm
gulhvitt papir Usignert

1908-09
Woll 336.

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 12 000

LITTERATUR: Dieter Buchhart: «Sammenbrudd og oppbrudd i København», Munch på papir Tegning – grafikk – akvarell, utstillingskatalog Munch-museet 2.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, s. 226-239.

Edvard Munch oppholdt seg på dr. Jacobsons klinikk i København i 1909 til 1910.

Munchs sykeværelse ble omgjort til atelier; med enkle midler forsøkte han – litt mer enn bare symbolsk – å herme en reell arbeidsplass. …

Våren 1909 skrev Munch prosadiktet «Alfa og Omega», som han utstyrte med hele 22 litografiske motiver. Tematikken hadde han gitt seg i kast med i tegninger allerede tilbake på 1890-tallet; nå ble den forbundet med dyrestudier han utførte i Københavns dyrepark, oppmuntret av dr. Jacobson. I tillegg benyttet han seg av dobbeltgjengermotivet, fremstillingen av «Pubertet», et kjærlighetspar, og ellers sentrale temaer knyttet til hans tidligere produksjon. «Mot skogen» blir for eksempel tatt opp i «Skogen», og «Skrik» i «Alfas fortvilelse». Munch betraktet selv «Alfa og Omega» som et mesterverk, ifølge Ludvig Ravensbergs dagbok for 9. januar 1910. S. 235-238.