Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Piken ved vinduet

Radering trykket i svart på tykt beige engelsk
Arket: 478x345 mm Motivet: 203x144 mm
kobbertrykkspapir Usignert

1894
Woll 5 b) V. Meier-Graefe mappen.

Vurdering
NOK 100 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 120 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch 1895 første år som grafiker, utstillingskatalog Munch-museet 1995.
Lasse Jacobsen: ««Henkastede Farver og Foragt for Tegning» - fragmenter av Munchs tidlige resepsjonshistorie», Munch på papir Tegning – grafikk – akvarell, utstillingskatalog Munch-museet 2.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, s. 162-175.
Julius Meier-Graefe, Wikipedia.

Meier-Graefe mappen:
Mappen ble utgitt i Berlin i juni 1895.

Julius Meier-Graefe (1867-1935) var kunstkritiker, kunsthistoriker og forfatter. Han hadde vært med på å grunnlegge og var redaktør for tidsskriftet Pan, men etter et år hadde han blitt kastet fra sin stilling etter å ha latt trykke et bilde av Henri Toulouse-Lautrec. Styret mente at han ved å gjøre det ikke tok nok hensyn til tyske kunstnere. Senere, i 1897, grunnla han Jugendstil (Art Nouveau) magasinet «Dekorative Kunst” og åpnet deretter galleriet La Maison Moderne, et galleri som viste Art Nouveau-arbeider. Han stengte galleriet i 1903. Hans tekster om impresjonisme og post-impresjonisme, hvor de viktigste bidragene ble oversatt til fransk, russisk og engelsk, regnes for å ha vært avgjørende for forståelsen av og den vedvarende suksessen til disse kunstneriske retningene. Hans skrifter om Caspar David Friedrich gjorde ham kjent for et større publikum, og han «gjenoppdaget» El Greco.

I 1895, fikk Meier-Graefe mappen trykket på eget forlag i samarbeid med kunstneren. Den besto av 8 raderinger av Edvard Munch fulgt av et lite introduksjonshefte skrevet av Meier-Graefe. Jacobsen, s. 170.

Raderingene ble trykt av Angerer i Berlin. De første 10 eksemplar på japansk bøttepapir som alle ble nummerert og signert av kunstneren. Deretter ble kopperplatene forstålet og trykt i 55 eksemplar på engelsk koppertrykkspapir. Ingen av disse eksemplarene ble signert. Woll, s. 26.

Vi har denne gangen for salg 5 av de 8 trykkene som Meier-Graefe mappen inneholdt, se kat.nr. 2 «Piken ved vinduet», 3 «Kristiania-Boheme I», 4 «Måneskinn. Natt i Saint-Cloud», 5 «Det syke barn» og 6 «Dr. Max Asch». (De andre 3 var «Tête-à-tête», «Dagen derpå» og «To mennesker. De ensomme»).