Auksjon onsdag 9. desember 2015 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Urnen

Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt
Arket: 500x294 mm Motivet: 458x260 mm
papir Usignert

1896
Woll 67.

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Auksjonert onsdag 9. desember 2015 kl 15:00

Tilslag NOK 40 000

LITTERATUR: Magne Bruteig: Munch – Tegneren, Oslo 2004.

I en tegning har Munch tegnet en kvinne som stirrer ned i en krukke, som er utformet som et mannshode. Det kan tolkes som kvinnens utforsking av mannens intellekt.

Kvinnen var for mye i sine følelsers og drifters vold, men kunne, ved bevisst å kultivere sitt intellekt, nå et høyere, åndelig stadium. … I en litografisk utgave stiger kvinnen opp av urnen, lutret – må vi tro – og frigjort fra de lidderlige lyster som kvinnene rundt urnen er besatt av … .S. 91-92.