Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Sommerauksjon

Auksjon mandag 6. juni 2016 kl 20:00

Våre lokaler

Gude, Hans Fredrik (1825-1903)
Storm på heden 1872

Olje på lerret
42x64
Signert og datert nede t.v.: HF Gude 1872

Påtegnet på lapp på baksiden, på blindrammen: "Heidelandschaft "Sturm" Gude in Carlsruhe". Variant av Haverkamp 529.

Auksjonert mandag 6. juni 2016 kl 20:00

Vurdering
NOK 120 000–150 000

Tilslag NOK 120 000

LITTERATUR: Frode Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, mag. grads avh., bind I-III, Oslo 1982, variant av oeuvrekat.nr. 529.

J. Lange skrev i 1873 om bildet oppført hos Haverkamp, og som dette maleriet er en variant av:

«Vi vove os ud i den forrygende Storm over Heden, henad Vejen mellom Skrænten og Aaen, hvor Manden gaaer og har Møje med at holde baade paa sin Hat og paa sig selv, og hvor den gamle Egebul, som i umindelige Tider har staaet på Skrænten, bliver blæst omkuld til Forskrækkelse for Gaardens Folk, som ile ud for at see paa Ødelæggelsen.»

Lange skrev videre:

«I det lille Billede af Stormen over Hæden er der en ypperlig udtalt Stemning; men ogsaa der interesseres vi næsten mere af den forunderlige rhytmiske Ynde i Komposisjonen: hele Billedet med alle dets Linier er som en Melodi, og de enkelte Partier som Passager i Melodien. Det er denne Ynde , som forekommer os at være det mest fremherskende og det mest geniale Træk i Gudes Begavelse; og man vilde gjøre den stor Uret, hvis man forvexlede den med et almindeligt Talent for at «arrangere» eller «sætte i Scene». Haverkamp, bind II, s. 133.