Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Juleauksjon

Auksjon mandag 28. november 2016 kl 18:00

Våre lokaler

Hertervig, Lars (1830-1902)
Fra Bjergsted

Akvarell på papir, oppklebet på papp
29,7x40,9
Signert noe utydelig nede t.h.: L Herterv

Bjergsted ligger litt vest for Stavangers bysenter. Blytt nr 193 med tittel: "Fra Bjergsted".

UTSTILT:

Dreyer, Stavanger 1930, kat.nr. 55. Kunstnerforbundet, Oslo 1981, kat.nr. 121 med tittel: "Landskap med vann og kirke", oppført i katalogen under: "Skissebok 4: Akvareller fra Stavanger og omegn".

Auksjonert mandag 28. november 2016 kl 18:00

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Tilslag NOK 210 000

LITTERATUR: Aslaug Blytt: Lars Hertervig, Oslo 1939, nr. 193 med tittel: «Fra Bjergsted», avbildet s. 11. Her ser man tydelig signaturen nede t.h.: L Herterv. Det ser også ut til å være en datering samme sted: 7… . Det står også noe mer samme sted, uleselig.
Holger Koefoed: Lars Hertervig. Lysets maler, Oslo 1984, 3. opplag 1992, avbildet s. 104.

Antagelig er denne akvarellen fra 1870-årene. Lars Hertervig bodde på den tiden hos sin far i Rosenberggaten i Bjergsted, som, som nevnt, ligger litt vest for byens sentrum. Denne utsikten hvor man i forgrunnen ser steinmuren mot gaten, har han tatt opp til kunstnerisk behandling flere ganger. Her har han sett mot Stavanger by, mens han andre ganger har sett mer utover Byfjorden. I 1886 døde faren og huset i Rosenberggaten ble solgt. Men han flyttet ikke langt, han ble innlosjert på et bittelite kvistværelse, på ca. 6 kvadratmeter, hos sin svigerinne, Ellen Marie, Knuts kone, som leiet rom i loftsetasjen hos telefonarbeider Ole Abeland. Igjen var det familie som tok seg av ham. Han fikk plass til noe som var vesentlig for ham, en malerkasse. Koefoed 1984, s. 85.