Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Juleauksjon

Auksjon mandag 28. november 2016 kl 18:00

Våre lokaler

Normann, Adelsteen (1848-1918)
Fiskevær i Lofoten med folkeliv og dampbåt

Olje på lerret
139x208
Signert nede t.v.: A Normann

Auksjonert mandag 28. november 2016 kl 18:00

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Tilslag NOK 75 000

LITTERATUR: Anne Aaserud: Adelsteen Normann. Fra Bodø til Berlin, Oslo 2013.

Til tross for at Adelsteen Normann bodde i Tyskland hele sitt voksne liv, hentet han motivene til de fleste av sine karakteristiske landskapsbilder fra Norge, nærmere bestemt fra Vestlandet, den nordligste delen av Nordland og opp til Lyngen i Troms. Fra og med 1871 tilbrakte han stort sett alle sine somre i Norge for å male studier ute i naturen. Med støtte i studiematerialet og fotografier malte han de fleste av sine store bilder i atelieret i Düsseldorf og senere i Berlin. Hans bilder er langt mer realistiske enn mange til nå har ment …, da de stort sett forholder seg til studier tatt på stedet.

Som nevnt var Normanns fremstilling av natur- og kulturmiljøer i utgangspunktet preget av den sene Düsseldorf-skolen og Hans Gudes kunst. Imidlertid endret han etter hvert teknikk og malte med bredere og grovere penselstrøk enn hva som var vanlig hos samtidige kunstnere i dette miljøet. Dette må vi se i sammenheng med innflytelse fra moderne fransk maleri. Fra og med 1878 til litt etter århundreskiftet deltok han nesten hvert år på utstillinger i Paris, og da i første rekke på Salonen, der han også hentet inspirasjon til sin egen kunst. Sammenlignet med andre norske kunstnere i denne perioden var hans hyppige deltagelse på denne berømte, juryerte utstillingen uvanlig. At han ble antatt så ofte, viser at hans malerier ble høyt verdsatt av de strenge dommerne.

Motivvalget endret seg også noe. Han skildret det moderne livet i norske fjordbygder, der dampdrevne lastebåter og store turistskip ofte dominerer bildet på bekostning av lokalbefolkningens tradisjonelle farkoster. S. 265.