Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Helge Rode

Radering trykket i brunlig på tykt gulhvitt papir
Arket: 504x345 mm Motivet: 255x185 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1896-97
Woll 62 c.

Vurdering
NOK 20 000–30 000USD 2 350–3 500EUR 2 200–3 300

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Tilslag NOK 24 000

LITTERATUR: Halvor Fosli: Kristianiabohemen. Byen, miljøet, menneska, Oslo 1994.
Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede malerier, Oslo 2008.
Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede grafiske verk, Oslo 2012.
Wikipedia om dikteren, forfatteren og kritikeren Helge Rode.

Helge Rode (1870-1937), dansk dikter, sønn av Margrethe Rode (f. Lehmann), som seinere giftet seg på ny med den norske journalisten Erik Vullum. Hun brakte sine to sønner Ove Rode (seinere redaktør i Politiken) og Helge Rode til Norge. Woll 2012, under kat.nr. 62, s. 89.

Det var i 1879, etter sin manns og guttenes fars død, moren reiste med sine sønner til Norge. Helge Rode tilbrakte sine ungdomsår i Norge. Han var fetter av brødrene Gunnar og Inge Heiberg, hvis fulle navn var henholdsvis Gunnar Edvard Rode Heiberg og Inge Valdemar (Rode) Heiberg. Deres mor var født Rode. Gunnar Heiberg er et kjent navn i kretsen rundt Kristiania-bohemen og Inge var en ekte bohem i den innerste kretsen rundt Hans Jæger.

Under kat.nr. 823 omtaler Woll flere portretter, inkludert det ovenfor nevnte, av Helge Rode utført av Edvard Munch:

Portrettet av Helge Rode (fra 1908) ble malt mens Munch oppholdt seg på dr. Jacobsons klinikk i København. De to var gamle venner, og Munch hadde tidligere portrettert ham i en pastell fra 1891 (kat.nr. 254), og en radering fra 1895 (Woll 62 her datert 1896). Han malte også et helfigurs portrett av ham i 1908 (kat.nr. 824), samt et litografi som ligger svært nær foreliggende maleri (Woll 310). Woll 2008, s. 806.