Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
For retten

Litografi trykket i svart på middels tynt japanpapir
Arket: 273x627 mm Motivet: 222x455 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

1908-09
Woll 366.

Vurdering
NOK 80 000USD 9 500EUR 8 900

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Usolgt

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Enkelte samtrykk med kat. nr. 314 (Pernille Kirkeby I) som var på samme stein.

Opplag på 15 eksemplarer på japanpapir og ca. 60 eksemplarer på tykt hvitt papir ifølge utst. kat. Blomqvist 1917. S. 269.

Litografiet «For retten» eller «For dommeren» ble laget som illustrasjon til Munchs dramautkast «Den fri kjærligheds by».

Se utst. Kat. Munch-museet 1981, der Munchs dramautkast «Den fri kjæligheds by» er gjengitt i sin helhet. S. 269.

Eksemplar med lang blyantpåskrift:
«For retten. Å kjære min dommer bohemer og griser hva har jeg da gjort? Jo det skal jeg si jeg sked i en lort. Dommeren. En dydens fanfare, en smule vanvare, en Helvetes vare. Din handling var sort. Før ham bort» (331-5).
S. 269.