Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Karikatur: Den skutte hjort stanger!

Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt papir
Arket: 470x301-304 mm Motivet: 300x286 mm
Usignert

1910
Woll 381 A.

Proveniens:

Stemplet på verso med tre stempler, det ene: "Fra Edvard Munchs testamentariske gave OSLO KOMMUNE", det andre: "Det store Munch-lotteriet 1983" og det tredje: "Munch-Museet Bo nr 479-11 (nr skrevet med penn) Sch nr ...".

Vurdering
NOK 70 000USD 8 200EUR 7 800

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Usolgt

LITTERATUR: Gerd Woll: ««Jeg skal male dere fanden på veggen!» Satiriske karikaturer over reelle og innbilte fiender», Munch på papir Tegning – grafikk – akvarell, utstillingskatalog Munch-museet 2.11.2013-02.03.2014, Oslo 2013, s. 192-207.

Gjennom et langt liv hendte det ikke sjelden at Munch – med rette eller urette – følte seg misforstått, forfulgt og trakassert. Noen ganger ble hans følelse av å være offer for andres ondskap så sterk at den nærmet seg ren forfølgelsesmani. For å håndtere disse problemene gjorde han som så ofte ellers, han omskapte situasjonene til bilder, til kunst. …I 1910 trykte Munch en serie litografier som alle dreier seg om episoder der han oppfattet seg som urimelig behandlet. Med en fellesbetegnelse er disse litografiene kalt «Lidelseshistorien». Flere går tilbake på konkrete hendelser….

Mange av de andre karikaturene i «Lidelseshistorien» handler om fysisk skade og drap, men i en av dem tar offeret til motmæle: «Den skutte hjort stanger!» S. 195-205.