Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Portrett av modell

Kullstift på tynt gulhvitt papir
Arket: 407x255-261 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet på baksiden av innramming: "febr. 1984: Ifølge konservator J. Thurmann Moe sannsynlig tegnet 1912 ca. Blyanttegn. fra skissebok m. flere studier av "Mossepiken"/fru Onsager som også er modell for portrettmaleri."

Vurdering
NOK 300 000–400 000USD 35 000–47 000EUR 33 000–45 000

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Tilslag NOK 300 000

LITTERATUR: Arne Eggum: Edvard Munch og hans modeller 1912-1943, Oslo 1988, kat. nr. 31 med tittel: «Portrettstudie», «kull? mål ukjent, privat eie», avbildet s. 28.
Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede malerier, Oslo 2008.
Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Modellen er Ingeborg Marie Lassen Kaurin (1894-1972) som sto modell for Edvard Munch i årene 1911 til 1915.

Hun giftet seg i 1915 med den norske maleren Søren Onsager, og ble også benyttet som modell av ham. Andre grafiske gjengivelser av samme modell i kat. nr. 402-06. (Jf. Eggum 1988). Woll 2012, s. 282 under kat. nr. 393.