Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Birgitte III

Fargetresnitt trykket i svart og rødbrunt på tykt gulhvitt papir
Arket: 680x588 mm Motivet: 596x322 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med blyant nede t.h.: S.

1930
Woll 720.

Proveniens:

Dette eksemplaret av tresnittet var en gave til Ebba Ridderstad (1899-1987) fra kunstneren. Se Woll: Edvard Munch - Samlede malerier, Oslo 2008: 1732, 1733, 1734 og 1735. Har vært i familiens eie siden den gang.

Vurdering
NOK 400 000–500 000USD 47 000–70 000EUR 45 000–67 000

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Tilslag NOK 350 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede malerier, Oslo 2008.
Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Birgit Prestøe f. Olsen (1906-86), var modell for Munch 1924-31, og gjenkjennes I en lang rekke av hans arbeider fra denne tiden.

Jf. kat. nr. 718, 719, 720. (Se Eggum 1988, Stenseth 1988). Woll 2012, s. 431 under kat. nr. 703: Birgit Prestøe 1930.

Dette eksemplaret av tresnittet ble gitt i gave til Ebba Ridderstad, ref. proveniensen. Under katalognummer M 1732 skriver Woll:

Ebba Ridderstad tok kontakt med Rolf Stenersen vinteren 1935, og han ordnet det slik at hun fikk møte Munch. Portrettene av henne ble malt i løpet av vinteren og våren (Eggum 1994). Se også kat.nr. 1733, 1734 og 1735.

Ebba Ridderstad f. Pauli (1899-dødsår ukjent), svensk maler, gift første gang med Carl Ridderstad, annen gang med Gerhard Rappe. Woll 2008, s. 1550.

Vi har nå, via familien, funnet ut at Ebba Ridderstad døde 2. april 1987.