Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Arkitekt Henrik Bull

Litografi trykket i svart på middels tykt beige papir
Arket: 498x481 mm Motivet: 335x340 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edvard Munch

1928
Woll 685.

Vurdering
NOK 60 000USD 7 000EUR 6 700

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Tilslag NOK 60 000

LITTERATUR: Trond Indahl: ”Henrik Bull”, Norsk Biografisk leksikon, Oslo 2009, nbl.snl.no.
Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede malerier, Oslo 2008.
Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede grafiske verk, Oslo 2012, kat.nr. 685.
eMunch.no Edvard Munchs tekster Digitalt arkiv.

Hos Woll 2012 står det at Bull var barndomsvenn av Munch. I brev blant andre til sin søster Inger, fra tiden omkring 1929 til 1941, omtaler Edvard Munch arkitekt Henrik Bull som sin gamle venn. (Se bl.a. MM N 1297). Munch ga ham i oppdrag å tegne utvidelsen av Vinteratelieret på Ekely, som ble bygget i 1929. Antagelig er det i denne forbindelse Munch tegnet dette flotte portrettet av Bull.

Som det står i Norsk biografisk leksikon, var Henrik Bull (1864-1953) landets fremste arkitekt i tiårene rundt 1900. Han er særlig kjent som arkitekt for Nationaltheatret (1891-1899), Historisk Museum (1897-1902) og Regjeringsbygningen (nå Finansdepartementet, Akersgaten 40), søndre fløy i et stort, ufullført anlegg (1899-1906). Han tegnet også private villaer, blant annet Villa Otium, Nobels gate 28 (1909-1911), som i dag er den amerikanske ambassadørboligen. Fra 1912 til han gikk av med pensjon i 1934 var han direktør ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og hadde stor betydning for kunstnere og håndverkere i sine år som lærer.

Edvard Munch har fremstilt Henrik Bull som en dynamisk person. I litografiet er han tegnet i halvfigur, sittende, svakt vendt mot venstre. Hodet er litt bøyd ned, men øynene ser direkte og skarpt mot betrakteren under buskete øyenbryn. Posituren med underarmene hevet og hendene med et kraftig grep om hvert sitt jakkeslag gir inntrykk av bevegelse. Bulls venstre albue hviler mot et armlene, men de knyttede hendene vitner ikke om hvile og gir en talende kontrast. Hendene synes å skyte ut i rommet og bidrar til det dynamiske inntrykket. Han synes nærmest klar til kamp, og den kampen har han tenkt å vinne!

På et eksemplar som tidligere har vært i Henrik Bulls eie, er det en påskrift:

Let tilbakelenet i en (sin) chaiselong så han på sin motstander med et venligt men meget listigt blik. Han hævede så revolveren tok et sikkert sikte og skjøt ham ned. Woll 2012, s. 423.

Munch malte ti år senere, i 1939, to malerier av Henrik Bull, Woll 2008, 1745 og 1746. Han har en liknende positur i begge maleriene, skjønt det ene, 1745, er sett en face. Det andre er antagelig direkte basert på litografiet.