Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Skogen

Litografi trykket i svart på tykk hvit kartong
Arket: 478x648 mm Motivet: 330x420 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Fra serien Alfa og Omega

1908-09
Woll 342.

Vurdering
NOK 100 000–150 000USD 12 000–17 500EUR 11 000–16 500

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Tilslag NOK 145 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Ideen bak bildeserien om Alfa og Omega går tilbake til midten av 1890-tallet, da Munch laget en rekke tegninger under tittelen «De første mennesker», og Schiefler var kjent med hans planer om å lage en grafisk serie av dem. Men det var først etter at Munch la seg inn hos dr. Jacobson i København høsten 1908, at han tok ideen opp igjen, og utviklet den til en sammenhengende, avsluttet serie, tegnet med litografisk stift på papir. S. 260.