Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Gorilla

Litografi trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 277-279x240 mm Motivet: 260x147 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

1908-09
Woll 322.

Proveniens:

Påtegnet med blyant på baksiden av eldre innramming, som er festet til nåværende innramming: "Nr. 59 Kjøpt på auksjonen efter Jens Thiis 9/12-42 Paul Lorck Eidem. Dette er Egil Johans eie Egil Johansen. Kjöpt av Paul Lorck Eidem 1956 PLE. Tilhörer Bente Helly-Hansen. Julegave 1962. Karen og Geir Helly-Hansen".

Jens Peter Thiis (12.05.1870-27.06.1942), norsk kunsthistoriker. Direktør for Nasjonalgalleriet i Oslo 1908-41. Var nær venn av Munch fra begynnelsen av 1890-tallet, og ble tidlig en forkjemper for Munchs kunst, både gjennom artikler og foredrag og innkjøp til Nasjonalgalleriet. Utga i 1933 boka "Edvard Munch og hans samtid". Munch malte et helfigursportrett av ham i 1909, Woll 837 og laget et litografisk portrett av ham i 1913, Woll 447. Woll 2012, s. 306.

Vurdering
NOK 40 000USD 4 700EUR 4 500

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Tilslag NOK 60 000

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Dette litografiet har også blitt kalt «Ape» og «Mandrill» som er mer zoologisk korrekt enn «Gorilla». Mandrill hørte før under gruppen av bavianer, men har i dag sitt eget slektsnavn, Mandrillus. Mandrill er verdens største dyreape. Den er en art i smalneseapefamilien. Gorilla er den største av primatene i familien menneskeaper. Motivet blir allikevel kalt «Gorilla» fordi det var benevnelsen Munch selv ga det.