Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Mannshode

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 257x180 mm Motivet: 115x83 mm
Usignert

1906
Woll 277 c.

Vurdering
NOK 6 000–8 000USD 700–950EUR 650–890

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Tilslag NOK 8 500

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Curt Glaser: Edvard Munch
Trykket med 1 originalradering av Edvard Munch i 2000 eks. i 1918.
Se Appendiks V, Woll, s. 479.