Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Munch-Auksjonen 2016

Auksjon mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Hotel Continental

Munch, Edvard (1863-1944)
Mannshode

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 257x180 mm Motivet: 115x83 mm
Usignert

1906
Woll 277 c.

Auksjonert mandag 12. desember 2016 kl 14:00

Vurdering
NOK 6 000–8 000 USD 700–950 EUR 650–890

LITTERATUR: Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Curt Glaser: Edvard Munch
Trykket med 1 originalradering av Edvard Munch i 2000 eks. i 1918.
Se Appendiks V, Woll, s. 479.