Auksjon mandag 11. desember 2017 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Ung kvinne med hatt

Litografi trykket i svart på middels tykt beige papir
Arket: 492x428 mm Motivet: 305x310 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1920
Woll 643.

Vurdering
NOK 50 000–70 000USD 6 100–8 500EUR 5 100–7 200

Auksjonert mandag 11. desember 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 56 000

LITTERATUR: Arne Eggum: Edvard Munch og hans modeller, utstillingskatalog Munch-museet 1988.
Gerd Woll: Edvard Munch - Samlede malerier, Oslo 2008.
Gerd Woll: Edvard Munch – Samlede grafiske verk, Oslo 2012.

Jf. kat. nr. 642. Liknende maleri datert til 1922, av samme modell (privat eie, Woll 1433). Woll 2012, s. 403.

Under kat. nr. 642 står det:

Modellen er identifisert som Annie Fjeldbu (Anna Hansen). Hun var født i 1897, og begynte antakelig som modell for Munch seinhøsten 1918 og fortsatte inntil hun giftet seg i 1923. Se Eggum 1988. Jf. kat. nr. 643. Woll 2012, s. 402.

Under kat. nr. 1433 står det:

J.H. Langaard har datert dette maleriet til 1922 ut fra hatten, som ifølge ham var høyeste mote i Paris denne høsten. Kvinnen var Annie Fjeldbu, Munchs mest brukte modell i 1919-23. Han laget også et portrett av henne i et litografi som vanligvis er datert til 1920 uten begrunnelse (Woll 643). Woll 2008, s. 1323.

Eggum skriver blant annet dette om Munchs modell Annie Fjeldbu. Både dette litografiet og maleriet vi herover har nevnt, er avbildet hos Eggum:

Blant de mange modellene som Munch engasjerte i tidsrommet 1918-1923, var Annie Fjeldbu en av de mest sentrale ... .Annie Fjeldbu (eg. Anna Hansen) kom fra enkle kår, men hadde ambisjoner og slo seg igjennom som modell og revyartist. Hun både danset ballet og sang. Det var mellom turneene at hun sto modell for Munch. Født i 1897 var hun ca. 21 år gammel da hun,
trolig senhøstes 1918, ble Munchs modell. Fram til hun giftet seg i 1923 og flyttet til Sverige, bodde hun hjemme hos familien i Sannergaten 38.
Eggum, s. 104. Hun kom som gift til å hete Annie Rosenquist.