Auksjon torsdag 23. november 2017 kl 18:00
Kihle, Harald(1905-1997)
Lauving 1941

Olje på plate
46x53,5
Signert og datert nede t.v.: H Kihle - 1941

Signert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden av platen.

Vurdering
NOK 20 000–30 000USD 2 400–3 700EUR 2 100–3 200

Auksjonert torsdag 23. november 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 20 000

LITTERATUR: Øivind Storm Bjerke og Svein Olav Hoff: Harald Kihle Natur og Erotikk, Oslo 2005.

Man aner at mennesket for Kihle er styrt av en skjebne knyttet til jorden, og han interesserer seg ikke for en samfunnsmessig utvikling, som kan løfte mennesket ut av de primitive produksjons- og levevilkår. I så måte kan man ikke unngå spørsmålet om ikke det også ligger en brutalitet i hans syn på mennesket som et vesen underlagt naturkreftene, som helst bør forsone seg med de primitive livsbetingelser og underkaste seg dem.Sommeren 1941 malte Kihle en rekke små landskaper i Rauland og Vinje, der han oppholdt seg fra midten av juni til midten av september. Han skildrer hvordan bygninger, åker og vei fletter seg sammen til et eneste bølgende ornament der natur og mennesker er harmonisk tilpasset. Kihle foretrekker det lukkede, udramatiske og intime naturutsnitt. Blant stedene han malte, er Grytebekk i Vinje. Man kan fristes til å tro at denne harmoniske verden for Kihle sto som en motkraft til de destruktive krefter som dominerte verdenspolitikken i samtiden. Uansett hva som skjedde i verden utenfor, gikk livet sin vante gang her i det indre av Telemark. S. 135.