Auksjon torsdag 23. november 2017 kl 18:00
Sitter, Inger(1929-2015)
Nordisk 1960

Olje på lerret
42x60
Signert og datert oppe t.h.: Sitter -60

Signert og påtegnet med tittel av kunstneren på baksiden av lerretet: "Inger Sitter "Nordisk" Kr 1000.-".

Vurdering
NOK 30 000–40 000USD 3 700–4 900EUR 3 200–4 200

Auksjonert torsdag 23. november 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 38 000