Auksjon mandag 4. desember 2017 kl 18:00
Thaulow, Frits(1847-1906)
Fra Åsåren i Ottadalen

Olje på lerret
65x82
Signert nede t.h.: Frits Thaulow

Åsåren med Åsåren bro ligger langt nede i Ottadalen ikke langt fra Sjoa.

Utstilt:

The International Society of Painters, Sculptors and Gravers, London, Januar-Februar 1906, kat.nr. 152 med tittel: "The Green River - Norway".
Kunstnernes Hus, Oslo 1933, kat.nr. 98.

Vurdering
NOK 200 000–300 000USD 24 600–37 000EUR 21 200–31 700

Auksjonert mandag 4. desember 2017 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Tor Refsum: Gudbrandsdalen og malerne, Oslo 1948, avbildet s. 57 med tittel: "Fra Åsåren i Ottdalen".
Vidar Poulsson: GWPA 2011-3, 21.

Frits Thaulow besøkte Norge sommeren 1904 og fikk lyst til å male elven ved Otta. Det ble en del bilder fra broen ved Åsåren og langs breddene nedenfor. Grønnfargen i elven tiltalte ham. En variant ble utstilt på «The International Society of Painters, Sculptors and Gravers» i London Januar-Februar 1906 (nr. 152 The Green River - Norway»), og er gjengitt på s. 57 i Tor Refsums bok «Gudbrandsdalen og malerne», Oslo 1948 med tittel «Fra Åsåren i Ottdalen». Han gir en nærmere beskrivelse i note 13 på s. 156: «Om det gjengitte bilde sier Ola Veggum: Motivet er fra Ottdalen - fra gamle Åsårbrua og oppover mot Åsårgårdene - med foten av Andershø lengst til venstre». Han siterer maleren Ola Veggum (1887-1968) videre at «han på eftersommeren kom til Otta sammen med (maleren og kritikeren) Kristian Haug. De bodde på Otta og syklet hver dag de 4-5 km. opp til Åsåren og malte og hadde bildene stående igjen på et lite bruk i nærheten. Haug malte interiør der og Th. malte flere bilder ved brua». Poulsson.