Auksjon mandag 11. desember 2017 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinne med hånden ved munnen

Litografi trykket i svart på middels tynt, gråhvitt papir
Arket: 491x369 mm Motivet: 380x275 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edvard Munch

1920
Woll 645.

Vurdering
NOK 60 000–80 000USD 7 300–9 700EUR 6 200–8 200

Auksjonert mandag 11. desember 2017 kl 18:00

Tilslag NOK 86 000

LITTERATUR: Alf Bøe: "Forord", utstillingskatalog Edvard Munch og hans modeller, 1912-1943, Munch-museet 1988.

Arbeidet med modeller har vært viktig for Edvard Munch på flere plan: Som øvelse og utvikling av kunstnerisk ferdighet, som møte med og utforskning av de personligheter som modellene selv representerte, og som utforskning, ved deres hjelp, av de menneskelige grunntemata som danner kjernen i hans kunst. Bøe, s. 7.